این سنگ پوکه دارای کاربرد تزئینی بوده و برای آب نماها استفاده میشود.

برای سفارش می توانید با شماره 09183708137 تماس حاصل فرمائید